Raspberry Chia Body Scrub

The Skin Kitchen - Vegan & Natural.

All natural body scrub that exfoliates, hydrates & smooths the skin.  Smells like Raspberry.